VAT-REF

Szanowni Państwo!

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom AW Biuro Rachunkowe uruchomiło nową usługę - przygotowanie wniosków o zwrot VAT z krajów Unii Europejskiej. "VAT-REF" polega na przygotowaniu wniosku składanego drogą elektroniczną za pośrednictwem polskiego Urzędu Skarbowego do zagranicznego w celu uzyskania zwrotu zapłaconego VAT w innym kraju Unii Europejskiej. Zwrot Vat dotyczy wszystkich zakupów dokonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w Polsce w dowolnym kraju Unii Europejskiej np. zakup paliwa, opłaty drogowe, parkingi, wynajem samochodów, naprawy samochodów, kosztów noclegów i posiłków, opłat za wstęp na targi i konferencje i wiele innych ... . O zwrot może się starać każda firma bez względu na branżę, która poniosła wydatki związane z działalnością, udokumentowane fakturą lub paragonami wystawionymi w innym kraju. Więcej informacji zainteresowanym udzielę osobiście na spotkaniu w Biurze. Serdecznie zapraszam

© Łukasz Wasilewski v0.3